انواع خرما

انواع خرما

از نظر بازار مصرف خرما در زیر به تقسیم بندی انواع خرما میپردازیم و در ادامه انواع خرما را بر اساس نام آنها عنوان می‌کنیم.

ظرف همراه باخرما

اول خرما هایی که به مصرف بازارهای داخلی می رسند
در کشور ایران رطب را بیشتر از خرما دوست دارند و یکی از بهترین و بادوام ترین آنها رطب مضافتی است که دارای پوستی کلفت بوده و بیشتر

در استان های جنوبی کشور ماننده کرمان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان به عمل می آید

دوم خرما هایی که به مصرف بازارهای خارجی یا صادراتی می رسند

بهترین خرمای صادراتی ایران عبارت از خرمای سایر یا استعمران است.

که در خوزستان و شهرهای آبادان، خرمشهر ، اهواز و شادگان به عمل می آید.
این خرما یکی از بهترین انواع خرما در جهان است که کلیه ویژگی های یک خرمای درجه یک خوراکی را دارد.

ولی عدم آشنایی صادرکنندگان باعث شده

که چندین کمپانی خارجی کلیه خرمای درجه ۱۱ صادراتی ایران را به عنوان خرمای درجه ۳ خریداری

و پس از بسته بندی  و فرآوری آن به قیمت خوبی به ممالک مصرف کننده  بفروشند و

فروشنده و صادر کننده ایرانی خرما در نتیجه فروش هر کیلو خرمای مرغوب سود کمتری برداشت می‌کند.

اهمیت اقتصادی خرما
ایران یکی از تولیدکنندگان عمده و دومین کشور صادر کننده خرما در سطح جهان بودهاست.

در سال ۱۳۷۲ با صدور ۱۰۷ هزار تن محصول مقام اول را در جهان کسب نموده است.
و این مهم  تنها به خاطر صادراتی بودن آن است،

بلکه ارزش غذایی و محصولات متعدد و متنوع دیگری که از خرما به دست می آید،

آن را  در ردیفه پر ارزش ترین محصولات باغی کشور قرار داده است

اگر بتوانیم خطوط تولید بسته بندی و درجه بندی خرما را با صنایعی

از قبیل تولید شیره خرما ،عسل خرما، قند مایع خرما، الکل خرما، سرکه خرما و مخمر های خوراکی خرما، خوراک طیور خرما و آرد هسته خرما

و بالاخره  از خطوط فراوری و و کارگاه های صنایع تبدیلی خرما به نهوه مطلوبی بهره گیری نماییم

می توانیم با توجه به افزایش روز افزون میزان تولید محصول خرمای کشور

صادرات متنوع و مختلفی را داشته و مشاهده ارز آوری بیشتر محصولات اصلی و فرعی خرما باشیم.

انواع خرما در ایران به یکصد نوع می رسد.

پنگ خرما

ارقام بومی خرما در بلوچستان ایران:خرمای مضافتی(مرغوب ترین رطب جهان)، ربّی، شَکَری، حلیله، آبروگن، کَلَگی، چربان، حاشه ای، جوانداک، اشکنجک، پُپو، دِسکی، وردیوار، بَرنی، کلوت، مُلسی، کروچ،

ارقام بومی خرمای بوشهر: قسب، کبکاب، صمرون، شکر، سیسی، حلَو، سروری، زندنی، خشن خار، استک سرخو، مرسو، خاصویی، جمادی،

بیرمی، تی رس، شهابی، لش، کندی، خنیزی، سمیلی، خضروی، گنتار، بریمی، شیخ عالی، زامردو، ده دارب، اهرمی،

خاویزی، خاور، مکتی، شاخونی، مصلی، جوزی، غصاب و ردستی

ارقام خرمای هرمزگان: خرمای پیارم ، مرداسنگ، هلیلی، مضافتی، خاصویی ، خنیزی ، شاهانی ، کریته ، زرک و کلک سرخ.

ارقام بومی خرما در جیرفت: خرمای مضافتی(مرغوب ترین رطب جهان)،

عالی مِهتِری، شِکَری (این دو از زودرس ترین گونه های خرما هستند که بیشتر مصرف محلی دارند)، کلوته(کلیته)، مرداسنگ(تنها خرمای طبع سرد دنیا) ،هلیلی، خَنیزی، رُوغنی، شاهانی ،زاهدی ،خضراوی ،رَبی ،نگار(میوه هایی بسیار کشیده دارد) ،گاردیال، قربانی، آجیلی

ارقام بومی خرما در غرب خوزستان: لیلوئی، برحی، زاهدی، دیری، اشکر و بریم، حلاوی، بلیانی، سویدانی، هداک، شکر، بنت السب، دگل زرد، خضراوی، استعمران، بوبکی، چبچاب، مشتوم، جهرمی، عموبحری، دگل سرخ، فرسی، هدل، خصاب، حمراوی، حساوی، اسحاق، جوزی و گنتار.

ارقام بومی خرما در بم و نرماشیر: مضافتی، کروت، قندشکن(سنگ شکن)، ربی، خریک، هلیله ای .

سطح زیر کشت خرما به حدود ۱۱۵ هزار هکتار می رسد که تقوی بند ۱۰ درصد از این مقدار

سطح زیر کشت نهال و بقیه زیر سطح کشت درخت های بارور است .
میانگین تولید خرما در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا برای هر نخل حدود ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم است

و در ایران میانگین تولید خرما به ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هر نظر می رسد .
معمولا در هر هکتار زمین ۱۲۵ درخت کاشته می شود.

و اگر میزان متوسط تولید خرما برای هر نفر ۲۰ کیلوگرم باشد

بنابراین از هر هکتار نخلستان حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم خرما برداشت می شود

و از این مقدار خرما حدود ۱۲۸ همپتون قند مایع به دست می آیند. مقدار تولید سالانه خرما در جهان حدود دو تا دو و نیم میلیون تن است.

و ایران با تولید حدود ۳۵۰ هزار تن خرما در سال در صدر کشورهای تولید کننده خرما قرار دارد .