خرید خرما زاهدی

برای خرید خرما زاهدی بهتر است بیشتر با ین محصول اشنا شوید:

 خرمای زاهدی

خرما زاهدی  از خرماهای خشک به شمار مي رود. در بعضی از مناطق به عنوان نوع نيمه خشک است.

در مناطقی از کشور به عنوان قصب از آن نام برده شده است.

در بسياری از نقاط خرما خيز کشور به خصوص در خوزستان، فارس، بوشهر و استان کرمانشاه، نيز در سطح زياد کشت می گردد.

مهمترين منطقه گسترش آن در پشتکوه بوشهر مي باشد.

میوه خرما زاهدی در مرحله خارک زرد رنگ، در مرحله رطب قهوه ای روشن و در مرحله تمار (خرما) قهوه اي متمايل به قرمز تا زرد کمرنگ مي شود.

زاهدی يا زهدی در زبان عربی به معناي فراوان و ارزان است.

در کشور عراق از ارقام عمده و صادراتی به شمار مي رود.

خرما زاهدی ، بيضي کشيده و انتهاي آن کاملاً باريک و نوک تيز است.

از ارقام بسيار مرغوب است و داراي خاصيت انبار داري خوب و حمل ونقل آن بسيار آسان و از ارقام صادراتی است.

به دليل قند زياد زاهدی که از ارقام صنعتی مي باشد براي تهيه الکل، سرکه به کار می رود.

نسبت گوشت خرما زاهدی به هسته معادل 6.35 است.

هسته خرما زاهدی، بيضی، رنگ آن قهوه ای، ميزان چسبندگي هسته به ميوه متوسط و رسيدن خارک در اوائل شهريور، ولي برداشت ميوه کاملاً رسيده آن در اواخر شهريور ماه صورت می گيرد.

ميزان چسبندگی کلاهک به ميوه متوسط است.

اين رقم خرما تقريباً در تمام استان های خرما خيز کم وبيش کاشته می شود.

خرمای زاهدی جز خرماهای خشک طبقه بندی مي شود و رقمی ديررس بوده و مقدار ريزش آن زياد است.

امکان فروش خرمای زاهدی و ارسال بار به صورت عمده به همه شهر های ایران وجود دارد.

خرما زاهدی در براز جان، کازرون، فيروز آباد، بوشهر، جهرم، لار، اهواز، خرمشهر و نيز عراق و آمريکا کاشته مي شود.

شما میتوانید برای خرید عمده خرما زاهدی با در تماس باشید.