خرید خرما گنتار

خرما گنتار (گنطار)

Gantar Dates

خرماى گنتار در مناطق مختلف به اسامی قنطار و قندی نیز نامیده می شود.
اين خرما از ارقام ریزدانه است و خرمای آن «تر» است. یکی از مرغوب ترین خرماهای صادراتی خوزستان
(ﺷﺎدﮔﺎن، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، آﺑﺎدان، اﻫﻮاز، ﺑﻬﺒﻬﺎن) و بوشهر (ﺑﺮازﺟﺎن، اﻫﺮم، دالکی) می باشد.
همچنين ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و بوشهر در کازرون و داراب ﻧﯿﺰ كشت مى شود.  اين خرما ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

خرما گنتار

خرماى گنتار قابلیت نگهداری بالايى دارد.
این رقم خرما در روی درخت چندین نوبت برداشت می شود.
مشخصات خرماى گنتار بدين شكل است كه میوه بیضی شکل به وزن متوسط ۹٫۲۷ گرم با بافت نرم، رنگ زرد،
ضخامت پوسته درآنها متوسط، نسبت گوشت میوه به هسته معادل ۷٫۹۳ است.
هسته بیضی شکل با رنگ قهوه ای روشن و میزان چسبندگی هسته و کلاهک به میوه کم است.
رنگ آن در مراحل رسیدن از سبز به زرد و از زرد به قهوه­ای کم رنگ تغییر پیدا می کند.
خارک در مرداد ماه مى رسد ولی برداشت میوه کاملاً رسیده در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد.

خرید خرما گنتار کریستالی در بسته بندی‌های مختلف
خرما گنتار د ربسته بندی  های مختلف و وزن های 11، 4، 2، 1.250 موجود میباشد و شما میتوانید برای سفارش این محصول با ما تماس بگیرید.