خرما گنتار

خرما گنتار بهبهان را ارزان بخرید!

خرید خرما/ خرید خرما گنتار/ خرید خرما گنتار بهبهان/ خرید خرما گنتار داردان/ بهترین خرما گنتار/ خرید خرما گنتار سطلی داردان/ گنتار (گنطار) Gantar Dates خرماى گنتار در مناطق مختلف به اسامی قنطار و قندی نیز نامیده می شود. اين خرما از ارقام ریزدانه است و خرمای آن «تر» است. یکی از مرغوب ترین خرماهای […]

بیشتر بخوانید

خرید خرما گنتار درجه یک صادراتی

خرید خرما گنتار/ خرید خرما گنتار درجه یک صادراتی/ درجه بندی خرما گنتار/ خواص خرما گنتار / خرما گنتار کریستالی برند داردان/ شکل و ظاهر خرما گنتار/ خرما گنتار یک خرما کامل !/ خرما گنتار Gantar Dates خرماى گنتار در مناطق مختلف به اسامی قنطار و قندی نیز نامیده می شود. اين خرما از ارقام ریزدانه […]

بیشتر بخوانید

قیمت خرما گنتار

قیمت خرما گنتار/ خرما گنتار/ سفارش خرما گنتار/ خرید خرما گننار/ قیمت خرما گنتار در محل تحویل/ خواص خرما گنتار خرما گنتار (گنطار) Gantar Dates خرماى گنتار در مناطق مختلف به اسامی قنطار و قندی نیز نامیده می شود. اين خرما از ارقام ریزدانه است و خرمای آن «تر» است. یکی از مرغوب ترین خرماهای […]

بیشتر بخوانید
خرما گنتار

خرید خرما گنتار

خرما گنتار (گنطار) Gantar Dates خرماى گنتار در مناطق مختلف به اسامی قنطار و قندی نیز نامیده می شود. اين خرما از ارقام ریزدانه است و خرمای آن «تر» است. یکی از مرغوب ترین خرماهای صادراتی خوزستان (ﺷﺎدﮔﺎن، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، آﺑﺎدان، اﻫﻮاز، ﺑﻬﺒﻬﺎن) و بوشهر (ﺑﺮازﺟﺎن، اﻫﺮم، دالکی) می باشد. همچنين ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و بوشهر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید